17

lut

2014

METAL WORKX POLAND sp. z o.o.

Spółka METAL WORKX POLAND sp. z o.o. / siedziba Radlin

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000370482
 • REGON – 241786353
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-11-18

Data ogłoszenia wpisu – 2010-11-30

Dane adresowe firmy METAL WORKX POLAND sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Radlin

Ulica – Rybnicka 123A

Miejscowość – 44-310 Radlin

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.041716
Długość geogr. – 18.46844

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 24.10.Z Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych

PKD 2 – 24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali

PKD 3 – 24.31.Z Produkcja prętów ciągnionych na zimno

Dane wpisane do KRS

17

lut

2014

MAD POLSKA sp. z o.o.

Spółka MAD POLSKA sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000369910
 • REGON – 142676291
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-11-17

Data ogłoszenia wpisu – 2010-11-29

Dane adresowe firmy MAD POLSKA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Plac Defilad 1

Miejscowość – 00-901 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.23222
Długość geogr. – 21.010599

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem

PKD 2 – 70.22 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

PKD 3 – 85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Dane wpisane do KRS

17

lut

2014

ATRIBUTECH sp. z o.o.

Spółka ATRIBUTECH sp. z o.o. / siedziba Tychy

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000370055
 • REGON – 241785550
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-11-17

Data ogłoszenia wpisu – 2010-11-29

Dane adresowe firmy ATRIBUTECH sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Tychy

Ulica – Fabryczna 11 0

Miejscowość – 43-100 Tychy

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.128191
Długość geogr. – 19.00735

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

PKD 2 – 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

PKD 3 – 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Dane wpisane do KRS

16

lut

2014

AUTO SALOON sp. z o.o.

Spółka AUTO SALOON sp. z o.o. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000370348
 • REGON – 121388134
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-11-15

Data ogłoszenia wpisu – 2010-11-29

Dane adresowe firmy AUTO SALOON sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Św.tomasza 29 2

Miejscowość – 31-027 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.062101
Długość geogr. – 19.94421

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

PKD 2 – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

PKD 3 – 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

Dane wpisane do KRS

15

lut

2014

MAN DIESEL & TURBO POLAND sp. z o.o.

Spółka MAN DIESEL & TURBO POLAND sp. z o.o. / siedziba Gdańsk

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000370535
 • REGON – 221144392
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-11-17

Data ogłoszenia wpisu – 2010-11-29

Dane adresowe firmy MAN DIESEL & TURBO POLAND sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdańsk

Ulica – Lubowidzka 43

Miejscowość – 80-174 Gdańsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.312284
Długość geogr. – 18.533911

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 22.2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych

PKD 2 – 24 Produkcja metali

PKD 3 – 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

Dane wpisane do KRS

12

lut

2014

DATACONTACT CENTER sp. z o.o.

Spółka DATACONTACT CENTER sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000370289
 • REGON – 142669635
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-11-15

Data ogłoszenia wpisu – 2010-11-29

Dane adresowe firmy DATACONTACT CENTER sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Jagiellońska 74

Miejscowość – 03-301 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.259819
Długość geogr. – 21.023399

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

PKD 2 – 46.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego

PKD 3 – 46.5 Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Dane wpisane do KRS

08

lut

2014

LIBERGLOB sp. z o.o.

Spółka LIBERGLOB sp. z o.o. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000370601
 • REGON – 121370370
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-11-17

Data ogłoszenia wpisu – 2010-11-29

Dane adresowe firmy LIBERGLOB sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Długa 1

Miejscowość – 31-147 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.070129
Długość geogr. – 19.93952

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.1 Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

PKD 2 – 32.40.Z Produkcja gier i zabawek

PKD 3 – 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

Dane wpisane do KRS

04

lut

2014

E-TOTO ZAKŁADY BUKMACHERSKIE sp. z o.o.

Spółka E-TOTO ZAKŁADY BUKMACHERSKIE sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000370248
 • REGON – 142666660
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-11-17

Data ogłoszenia wpisu – 2010-11-29

Dane adresowe firmy E-TOTO ZAKŁADY BUKMACHERSKIE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Leszno 21

Miejscowość – 01-199 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.237862
Długość geogr. – 20.97592

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

PKD 2 – 46.5 Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej

PKD 3 – 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

Dane wpisane do KRS

03

lut

2014

GARRISON sp. z o.o.

Spółka GARRISON sp. z o.o. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000370134
 • REGON – 121388128
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-11-15

Data ogłoszenia wpisu – 2010-11-29

Dane adresowe firmy GARRISON sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Al.29 Listopada 153

Miejscowość – 31-236 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.109455
Długość geogr. – 19.9663

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

PKD 2 – 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych

PKD 3 – 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Dane wpisane do KRS

03

lut

2014

GALWET sp. z o.o.

Spółka GALWET sp. z o.o. / siedziba Szczyty

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000369731
 • REGON – 100999420
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-11-17

Data ogłoszenia wpisu – 2010-11-29

Dane adresowe firmy GALWET sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Szczyty

Ulica – Wieluńska 35

Miejscowość – 98-355 Działoszyn

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.114361
Długość geogr. – 18.848221

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

PKD 2 – 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

PKD 3 – 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Dane wpisane do KRS

Next page →